7 I nærheten av dette stedet lå det et gods som var eid av den fremste mannen på øya, han het Publius. Han tok vennlig imot oss som sine gjester i tre dager. Vis resten av Apg 28,7-10 »

Diakonens hjørne: Spør mer!

  • 14. september 2020

Tekst: Heidi Merete Baird

Diakon Heidi Merete Baird med bok

Er det noen som har spurt etter deg og din dag? Eller har du spurt noen andre? «Hva skjer?» «Noe nytt?» «Hva er du opptatt med for tiden?» «Hvordan går det med genseren du holder på å strikke?» «Hvor bodde du før du kom hit til nabolaget?»

Noen spørsmål er kritiske eller invaderende, som å spørre hvorfor du gikk fra partneren din eller hvor mye du tjener. Andre spørsmål er åpne og vennlige, og er bunnet i en interesse for den andre. Åpne spørsmål starter gjerne med «hva», «hvem», «hvordan» eller rett og slett «Fortell litt mer!» Om du er interessert og lytter, kan du lettere finne ut hva den andre har lyst til å snakke om. For min del blir jeg alltid glad når noen spør meg om den siste turen jeg har gått, eller om en gripende bok jeg har lest. Kanskje andre føler for å dele en fotballkamp de har sett, en historie fra hjemstedet der de vokste opp, dyp kunnskap i lokalhistorie, gleden over babyen som spiser fast føde, eller vansker på det nye studiestedet.

Spør mer! er mottoet til Verdensdagen for psykisk helse 10 oktober. I Olsvik retter vi blikket mot psykisk helse på gudstjenesten 27 sept kl 11, diakoniens dag.

Et av målene for Verdensdagen for psykisk helse er å vise de verktøyene vi har for å ta vare på og fremme psykisk helse. Hvordan kan vi selv få det bedre? Hvordan kan vi ta vare på dem i fellesskapet rundt oss? Fokuset er på de små skrittene i riktig retning, enten vi er student eller pensjonist, er fornøyd med livet eller har mye vi strever med.

Spør mer! viser til hvor viktig det er å kjenne seg som et del av et fellesskap. Når noen ikke overser meg, men spør etter dagen min og meg, får jeg følelsen av å bli sett, av å være del av noe større enn meg selv. Spør mer, med øyekontakt og i en vennlig tone. Ha øynene åpne for dem nær deg, og for dem du treffer mer tilfeldig. I disse dager kan spørsmål også skje digitalt, i en SMS eller i en telefonsamtale. Om du synes det er vanskelig å komme på noe å si, prøv «hvordan er dagen din?»

Spør du mer, bidrar du til at andre kjenner seg sett og ivaretatt. Samtidig hjelper du også deg selv! Nysgjerrighet i positiv forstand, å undre seg, å lære noe nytt, gagner din mentale helse. Vinn-vinn, altså!

Du er velkommen på gudstjeneste i Olsvik 27. september kl 11:00. I mellomtiden: Spør mer!

Insettelse av sokneprest Martin Hunsager utsatt

  • 12. september 2020

Innsettelsen av sokneprest Martin Hunsager var opprinnelig planlagt 20. september, men må dessverre utsettes pga. de nye smittevernsrestriksjonene. Ny dato vil kunngjøres så snart den er bestemt.

Diakonens hjørne: Bønn

  • 11. september 2020

Naturbilde fra Hardbakka

Tekst og foto: Heidi Merete Baird. Bønnene er fra en keltisk liturgi.

---

Gud, fyll meg med kraft
når alt føles tomt.
La din visdom lede meg
når jeg er forvirret.
Ditt øye se meg
når jeg er i konflikt.
Ditt øre høre meg
når alt er kaos og forvirring.

Jeg tror det er flere enn meg som blir forvirret eller føler seg tom i møte med korona, skiftende regler, bekymring for våre kjære, en usikker fremtid. Det er mye som skjer og mye som forandrer seg. Og så er det noen ting som står fast.

En ting som ikke har forandret seg, er muligheten vår til å komme til Gud i bønn. Uansett hvor vi er, kan vi vende oss direkte til Gud, uten noen mellommann eller ytre forbredelser. Vi kan be fritt det som ligger oss på hjertet, stort og smått. Vi kan bruke faste bønner, som kan sette ord på det vi ikke får sagt selv. Vi kan sitte i stille bønn og vite at Ånden ber sammen med oss.

Selv om vi kan be alene, er det mange som setter pris på å be sammen med andre. Om det føles naturlig kan du be sammen med andre du kjenner, eller du kan være med på felles bønn når vi er sammen i kirken.

Du kan alltid vende deg direkte til Gud. Samtidig setter du kanskje pris på å vite at noen ber for deg, at noen husker på akkurat det du strever med. En av skattene i det kristne fellesskapet er at vi kan be for hverandre og stå sammen på den måten. Om det er noe du ønsker jeg skal be for, kan du alltid spørre meg når vi møtes, eller sende en epost til hb776@kirken.no.

Kanskje har du noen ganger tid til å fordype deg i bønnen, mens andre ganger blir det noen korte setninger. Jeg vil gjerne dele en morgenbønn for de gangene du ikke har tid eller krefter til noe lenger:

Herre, vi overlater til deg alt vi er,
alt vi har, alt vi gjør, og alle vi møter denne dagen.
Måtte alle få kjenne ditt nærvær.
Amen.

Olsvik menighetsblad nr. 3 2020

  • 10. september 2020

Forside menighetsblad 3 2020

Årets tredje menighetsblad er i trykken og lander etter planen i din postkasse i uke 39. Allerede nå kan du lese eller laste det ned fra nettsiden.

  • Kulturfest og Olsvikutstillingen er hovedsakene, og du kan lese om alt det spennende som skjer 10.–17. oktober, både arrangementene i kirkerommet og kunsten i kjelleren.
  • Mange i menigheten er med i bibelgrupper og lignende, og i dette nummeret kan du lese om flere av disse gruppene.
  • Tilbake til normale tider? spør menighetsrådsleder Arthur Pilskog i en utvidet «Lederens hjørne»

Du finner også noe informasjon om smittevern på Gudstjenester og i Åpen barnehage, også klart også alle de faste spaltene.

God lesning!

17. søndag i treenighetstiden. Gudstjeneste med nattverd v/ kapellan Nobukazu Imazu og diakon Heidi-Merete Baird. Diakoniens dag. Dagens tekst: Job 19,21–27 Jeg vet at min gjenløser lever / 2 Tim 1,7–12 Han har gjort ende på døden / Joh 11,17–29 og/eller 30–46 Jesus vekker opp Lasarus.

Alpha-kurs

Se denne siden for mer info om Alpha-kurset.

19. søndag i treenighetstiden. Kulturmesse med nattverd v/ Martin Hunsager. Dagens tekst: Salme 36,6–11 Hos deg er livets kilde / Gal 5,16–26 Livet i Ånden / Matt 5,20–26 Men jeg sier dere.

20. søndag i treenighetstiden. Ung messe med nattverd v/ Nobukazu Imazu. TenSing. TV-aksjonen. Dagens tekst: 1 Sam 18,1–4 Jonathan slutter pakt med David / Hebr 13,1–3 Søskenkjærlighet og gjestfrihet / Joh 11,1–5 Jesu venner i Betania.

Allehelgensdag. Helgemesse med nattverd v/ sokneprest Martin Hunsager og diakon Heidi-Merete Baird. Dagens tekst: Jes 49,8–10 Jeg hjelper deg på frelsens dag / Åp 7,9–17 Den store hvite skaren / Matt 5,1–12 Saligprisningene.

Basar illustrasjon

Lørdag 21. november er du velkommen til menighetens årlige basar! Dette blir en hyggelig formiddag med åresalg, lotteri for barn, trekning av hovedlotteriet (loddbok selges også på basaren), og salg av diverse håndarbeid, kaffe, te, saft og kaker.

Mer informasjon kommer.

3. søndag i adventstiden. Lysmesse med nattverd v/ Nobukazu Imazu. TenSing. Dagens tekst: Jes 40,1–5 Trøst mitt folk og rydd vei / Jak 5,7–8 Vær tålmodige til Herren kommer / Luk 3,7–18 Frukt som svarer til omvendelsen.


Ingen flere hendelser