Protokoll menighetsrådsmøte 2022-04Protokoll menighetsrådsmøte 2022-03Protokoll menighetsrådsmøte 2022-02Protokoll menighetsrådsmøte 2022-01Protokoll menighetsrådsmøte 2021-10Protokoll menighetsrådsmøte 2021-09Protokoll menighetsrådsmøte 2021-08Protokoll menighetsrådsmøte 2021-07Protokoll menighetsrådsmøte 2021-06Protokoll menighetsrådsmøte 2021-05Protokoll menighetsrådsmøte 2021-04Protokoll menighetsrådsmøte 2021-03Protokoll menighetsrådsmøte 2021-02Protokoll menighetsrådsmøte 2021-01Protokoll menighetsrådsmøte 2020-09Protokoll menighetsrådsmøte 2020-07Protokoll menighetsrådsmøte 2020-06Protokoll menighetsrådsmøte 2020-05Protokoll menighetsrådsmøte 2020-04Protokoll menighetsrådsmøte 2020-02Protokoll menighetsrådsmøte 2020-01Protokoll menighetsrådsmøte 2019-10Protokoll menighetsrådsmøte 2019-09Protokoll menighetsrådsmøte 2019-08Protokoll menighetsrådsmøte 2019-07Protokoll menighetsrådsmøte 2019-06Protokoll menighetsrådsmøte 2019-05Protokoll menighetsrådsmøte 2019-04Protokoll menighetsrådsmøte 2019-03Protokoll menighetsrådsmøte 2019-02Protokoll menighetsrådsmøte 2019-01Protokoll menighetsrådsmøte 2018-09Protokoll menighetsrådsmøte 2018-08Protokoll menighetsrådsmøte 2018-07Protokoll menighetsrådsmøte 2018-06Protokoll menighetsrådsmøte 2018-05Protokoll menighetsrådsmøte 2018-04Protokoll menighetsrådsmøte 2018-03Protokoll menighetsrådsmøte 2018-02Protokoll menighetsrådsmøte 2018-01Protokoll menighetsrådsmøte 2017-08Protokoll menighetsrådsmøte 2017-07Protokoll menighetsrådsmøte 2017-06Protokoll menighetsrådsmøte 2017-05Protokoll menighetsrådsmøte 2017-04Protokoll menighetsrådsmøte 2017-03Protokoll menighetsrådsmøte 2017-02Protokoll menighetsrådsmøte 2017-01Protokoll menighetsrådsmøte 2016-09Protokoll menighetsrådsmøte 2016-08Protokoll menighetsrådsmøte 2016-07Protokoll menighetsrådsmøte 2016-06Protokoll menighetsrådsmøte 2016-05Protokoll menighetsrådsmøte 2016-04Protokoll menighetsrådsmøte 2016-03Protokoll menighetsrådsmøte 2016-02Protokoll menighetsrådsmøte 2016-01Protokoll menighetsrådsmøte 2015-11Protokoll menighetsrådsmøte 2015-10Protokoll menighetsrådsmøte 2015-09Protokoll menighetsrådsmøte 2015-08Protokoll menighetsrådsmøte 2015-07Protokoll menighetsrådsmøte 2015-06Protokoll menighetsrådsmøte 2015-05Protokoll menighetsrådsmøte 2015-04Protokoll menighetsrådsmøte 2015-03Protokoll menighetsrådsmøte 2015-02Protokoll menighetsrådsmøte 2015-01Protokoll menighetsrådsmøte 2014-09Protokoll menighetsrådsmøte 2014-08Protokoll menighetsrådsmøte 2014-07Protokoll menighetsrådsmøte 2014-06Protokoll menighetsrådsmøte 2014-05Protokoll menighetsrådsmøte 2014-04Protokoll menighetsrådsmøte 2014-03Protokoll menighetsrådsmøte 2014-02Protokoll menighetsrådsmøte 2014-01Protokoll menighetsrådsmøte 2013-10Protokoll menighetsrådsmøte 2013-09Protokoll menighetsrådsmøte 2013-08Protokoll menighetsrådsmøte 2013-07Protokoll menighetsrådsmøte 2013-06Protokoll menighetsrådsmøte 2013-05Protokoll menighetsrådsmøte 2013-04Protokoll menighetsrådsmøte 2013-03Protokoll menighetsrådsmøte 2013-02Protokoll menighetsrådsmøte 2013-01Protokoll menighetsrådsmøte 2012-10Protokoll menighetsrådsmøte 2012-09Protokoll menighetsrådsmøte 2012-08Protokoll menighetsrådsmøte 2012-07Protokoll menighetsrådsmøte 2012-06Protokoll menighetsrådsmøte 2012-05Protokoll menighetsrådsmøte 2012-04Protokoll menighetsrådsmøte 2012-03Protokoll menighetsrådsmøte 2012-02Protokoll menighetsrådsmøte 2012-01Protokoll menighetsrådsmøte 2011-11Protokoll menighetsrådsmøte 2011-10Protokoll menighetsrådsmøte 2011-09Protokoll menighetsrådsmøte 2011-08Protokoll menighetsrådsmøte 2011-07Protokoll menighetsrådsmøte 2011-06Protokoll menighetsrådsmøte 2011-05Protokoll menighetsrådsmøte 2011-04Protokoll menighetsrådsmøte 2011-03Protokoll menighetsrådsmøte 2011-02Protokoll menighetsrådsmøte 2011-01Protokoll menighetsrådsmøte 2010-10Protokoll menighetsrådsmøte 2010-09Protokoll menighetsrådsmøte 2010-07Protokoll menighetsrådsmøte 2010-06Protokoll menighetsrådsmøte 2010-04Protokoll menighetsrådsmøte 2010-03