Olsvik kirke i solnedgang

Takk for at du vil hjelpe oss å drive vårt gode arbeid med aktiviteter for alle aldre!

Menigheten får noe offentlig støtte til aktiviteter knyttet til barn og unge, men må selv finansiere det meste av andre aktiviteter. Vi er derfor avhengige av givere som deg for å kunne drive aktivitetene.

Vi har blant annet lønnsansvar for 50 % menighetsdiakon og 30 % stilling innen trosopplæring, totalt ca. 660 000 kr årlig. Kanskje du kjenner til noe av arbeidet disse stillingene muliggjør?

 • Formiddagstreff
 • Barnekor
 • Kirkebenken
 • Besøk på sykehjem
 • Kulturskole
 • Sorggruppe
 • Superonsdag

Din gave gjør at vi kan fortsette med disse og andre aktiviteter.

Tusen takk for gaven du gir!

Bli fast giver »

Visste du at du kan få skattefradrag for gaven du gir? Følg anvisningene i skjemaet, så ordnes det automatisk.

Diakoniarbeidet

Diakoni er kirkens omsorg i praksis. Vår diakon, Heidi Merete, jobber for at mennesker kan få hjelp i ensomhet og sorg, og at vi kan skape møteplasser og ivareta mennesker i menigheten på en god måte.

 • Formiddagstreff
 • Kirkebenken
 • Besøk på sykehjem
 • Sorggruppe
 • Blomsterhilsener til etterlatte
Diakon Heidi Merete

Barne- og ungdomsarbeidet

Din gave hjelper oss å skape trygge møteplasser hvor barn og unge kan oppleve fellesskap og mestring, og bli kjent med kirkens budskap.

 • Barnekor
 • Kulturskole
 • Superonsdag
 • Babysang
 • Dåpshilsener
 • Julevandring
 • Utdeling av «Min kirkebok»
 • Tårnagenter
 • Lys våken
 • Helt 1. klasses
Barnekroken i kirkerommet

Annet

Ved å støtte oss bidrar du til at vi kan fortsette med mye annet vi er stolt av.

 • Menighetsbladet
 • Kulturfest
 • Konsertarbeid
 • Alpha-kurs
 • Temakvelder
 • Utstyring av kirkekjelleren til glede for alle brukere og leietakere
Gudstjeneste