Allehelgensdag. Helgemesse med nattverd v/ sokneprest Martin Hunsager og diakon Heidi-Merete Baird. Dagens tekst: Jes 49,8–10 Jeg hjelper deg på frelsens dag / Åp 7,9–17 Den store hvite skaren / Matt 5,1–12 Saligprisningene.