3. søndag i treenighetstiden. Gudstjeneste med dåp og nattverd v/ Martin Hunsager. Påmelding, se egen sak på nettsiden. Offer til Kristent interkulturelt arbeid. Dagens tekst: Jes 50,4–5 Å høre på disiplers vis / Rom 8,28–30 De han har kalt / Joh 1,35–51 De første disiplene.