13. søndag i treenighetstiden. Samlings- og avskjedsgudstjeneste ved og for Gunnar Kolaas. Domprost Gudmund Waaler, kapellan Nobukazu Imazu, staben, korene m.fl. deltar. Se informasjon om smitteverntiltak. Dagens tekst: Salme 92,2–6.13–16 Med ditt verk har du gledet meg / 1 Kor 12,4–11 / Nådegaver til hver enkelt Matt 25,14–30 Talentene.