1. søndag i adventstiden. Gudstjeneste v/ Nobukazu Imazu. Dagens tekst: Jes 61,1–3 Et nådens år med gjengjeld / Åp 5,1–5 Boken med de sju segl / Luk 4,16–22 Jesus står frem i Nasaret.