Konfirmant i Olsvik kirke

Planer og annen nyttig informasjon til konfirmantene

Vil du registrere deg som konfirmant? Du finner mer informasjon under Seremonier → Konfirmasjon.

Kontaktpersoner

Hans-Petter Dahl

Hans-Petter Dahl Sjømannskirken, Søndagsskolen

Sven-Ove Rostrup

Sven-Ove «Benny» Rostrup Multimedia, TenSing

Nobukazu Imazu

Nobukazu Imazu KRIK

Semesterplaner