Er du allerede konfirmant? Du finner semesterplaner og annet under Aktiviteter → Konfirmanter.

Konfirmanter i Olsvik kirke

I konfirmasjonstiden blir konfirmantene bedre kjent med Gud, seg selv, sine medmennesker, skaperverket, gudstjenesten og kirken. Som konfirmant i Olsvik kirke deltar man på forskjellige interessegrupper, er med på fellessamlinger med alle konfirmantene, deltar på gudstjenester, drar på leir og er med på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon om våren.

Konfirmant 2023

Alle som bor i Olsvik menighet og som begynner i 9. klasse i 2022 er velkommen til å være konfirmant i Olsvik kirke, med forbønn og konfirmasjonsgudstjeneste i mai 2023. Alle som er døpt kan konfirmere seg, og de som ikke er døpt kan starte konfirmasjonstiden og la seg døpe før selve konfirmasjonsdagen. Konfirmasjonstiden strekker seg fra september til mai, men dersom man av ulike årsaker ikke har vært med fra starten, så er det muligheter for å hoppe inn i konfirmasjonstiden underveis.

Du kan lese om de ulike konfirmantgruppene nedenfor. Se konfirmantbrosjyren for mer informasjon. Datoer for konfirmasjonsgudstjenester i Olsvik kirke 2023 kommer senere.

Se konfirmantbrosjyren her

Registrer deg her »

Ved spørsmål, kontakt
Hans-Petter Dahl Kateket