Nådehjemmet

Å få barn utenfor ekteskap forbindes med skam og skaper store problemer for unge mødre i Thailand. Noen foreldre vender døtrene ryggen når de trenger dem mest. Nådehjemmet blir en trygg havn i en tøff tid, hvor de møter noen som bryr seg og formidler Guds kjærlighet i ord og handling.

Gi gave »

Velg «arbeidet i Thailand» for å gi til bl.a. Nådehjemmet. Du kan også sette inn på NMS sin konto 8220.02.85030 og merke betalingen med prosjektnummer 640480.

Mor og barn på Nådehjemmet

Gjennom NMS er Nådehjemmet i Bangkok et av våre misjonsprosjekt. Nådehjemmet er blitt et anerkjent og populært sted i en vanskelig situasjon. Nådehjemmet gir enslige og gravide kvinner et sted å bo etter fødselen, og hjelper dem å få kontakt med familien sin igjen. De får også praktisk opplæring i et yrke, slik at de på sikt kan skaffe seg et levebrød.

Mer informasjon: Det norske misjonsselskap, prosjektets blogg

Enslig og gravid

Nådehjemmet i Bangkok, drevet av Den evangelisk lutherske kirke i Thailand (ELCT), viser unge gravide kvinner andre alternativ enn illegale og ofte svært skadelige aborter. På senteret får de den hjelpen og støtten de trenger i en svært vanskelig situasjon. Kvinnene kan flytte inn på Nådehjemmet når som helst i løpet av graviditeten, og bo der inntil barnet er to måneder.

Baby som sover

Veien videre

De ansatte bruker mye tid på å plalegge framtiden sammen med de unge mødrene og oppmuntrer dem til å kontakte familiene sine igjen. Mange opplever at familiene støtter dem mer enn de trodde. Støtte fra fosterhjem, familie og slektninger er alternativer, i tillegg samarbeider en med et senter for adopsjon. Mødrene hjelpes til å finne den beste løsningen.

Mor og barn på Nådehjemmet

Yrke

For at kvinnene på sikt kan skaffe seg et levebrød, får de praktisk opplæring i et yrke.

Kvinner som arbeider

Hva koster det?

1000 kroner gjør det mulig å gi gratis opphold på senteret til en jente i en måned. Pengene går til drift av Nådehjemmet.

Babyer som sover

Fire jenter, fire historier

Maple

Maple er foreldreløs og har måttet klare seg selv siden hun var ung. Hun er allerede mor til fire barn med forskjellige fedre. Hun ble kjent med barnefaren til det fjerde barnet via Facebook. Han hadde allerede tre koner, men det visste hun ikke da hun ble kjent med han.

Mannen jobbet sammen med moren som hallik. Maple ble satt i arbeid, ikke som prostituert, men som en som fulgte jentene til kunden. Hun solgte også narkotika og ble tatt og fengslet i to år. Maple var lojal mot kjæresten og tystet verken på ham eller moren. Mens hun var i fengsel fikk hun ingen hjelp, men flyttet likevel tilbake til dem etter soning. Hun bodde der til hun ble gravid og måtte flytte ut. Mannens mor forlangte det siden han hadde tre koner.

Pueng

Pueng er 19 år og fra Laos. Hun flyttet til Thailand som barn sammen med moren og hennes kjæreste. Pueng gikk ikke overens med stefaren og reiste hjemmefra da hun var 12 år. Siden har hun måttet klare seg selv.

Etter noen år traff Pueng mannen som er far til barnet. De ble kjærester, og hun trodde de planla et liv sammen. Da hun ble gravid kom det for en dag at han fortsatt var gift, ikke skilt slik han først hadde sagt. Hun har fortsatt kontakt med barnefaren, som sier at hun og barnet kan bo hos hans mor. Han ønsker ikke å skille seg fra kona. Pueng vil ikke det, fordi denne moren ser ned på henne siden hun bare er en mianoy (elskerinne/andre kone).

Bee

Bee ringte en morgen til Nådehjemmet og sa hun var på vei til dem. De aller fleste som kommer for å bo på hjemmet har gjort en avtale på forhånd, men ikke Bee. Hun bare kom og var allerede åtte måneder gravid.

I begynnelsen sa hun ikke så mye, men etter hvert begynte hun å betro seg til de ansatte. Hun fortalte om en kjæreste som sviktet da hun ble gravid, om en mor som satt i fengsel for narkotikasalg og om en far som døde for mange år siden. Hun fortalte også at hennes første mann var død og at det var hun som hadde drept ham i selvforsvar. Dette skjedde etter mange år med mishandling. I retten ble hun trodd og slapp unna med en kort fengselsstraff.

Jaydee

Jaydee fikk sitt første barn da hun var 24 år. Barnet bor i dag hos bestemoren. Hun fikk etter noen år en ny kjæreste som hun har to barn med. De driver en forretning, men for ett år siden tapte familien mye penger.

For å tjene ekstra, tok Jaydee, med mannens velsignelse, jobb på en arabisk restaurant. Restauranten var av typen hvor menn kan kjøpe sex av ansatte. Jaydee ble gravid med en av gjestene, men vet ikke hvem som er far til barnet. Hun våget ikke ta abort, fordi hun var redd for dårlig karma og at forretningen ville gå enda dårligere.

Mannen hennes ønsker fortsatt å være sammen med Jaydee, men sier at hun må adoptere bort barnet. Hun ønsker å beholde det, men ser at det blir vanskelig. Derfor håper hun på fosterhjem hos en familie som gir henne mulighet til å besøke og følge opp barnet, og at hun kanskje senere kan overta omsorgen.