Olsvik Tweenies

Musikalsk glede og mestring for alle fra 10 til 13 år

Olsvik Tweenies

Musikk er et språk vi alle er født med. Det er en kilde til glede og energi, og å lære en sang gjør at barn opplever mestring. I koret er alle med på å skape noe. Musikk er brobygger mellom kulturer, og gir unge en positiv opplevelse i et godt fellesskap.

Tweens er Olsvik kirkes kortilbud til barn i alderen 10–13 år. Vi øver hver tirsdag kl. 17:30 til 18:30 i Olsvik kirke.

Det er lov å komme og se hvordan det er før du bestemmer deg om du vil bli med eller ikke. Bare møt opp – påmelding skjer på øvelsen.

Dersom du kan tenke deg å hjelpe til med det praktiske rundt korarbeidet, ta kontakt!

Hvorfor er korsang så bra?

Musikk er et språk vi alle er født med. Helt fra vi er små bruker vi sang til å kommunisere med, og være i relasjon til andre. Musikken blir en kilde til glede og energi.

Musikk er med på å skape stemning, for å slappe av, eller til å få fart på bevegelsene. Raskt tempo og rytme skaper energi, og gir glede ved bevegelse. Det å lære en sang gjør at unge opplever mestring, og da øker deres selvoppfatning – «jeg kan» og «jeg klarer». Alle som er med og synger er med på å skape noe, og så får man respons.

Musikk er et verdensspråk med variasjoner innenfor de ulike kulturene. Musikk er brobygger på tvers av kulturer og gir felles glede og forståelse for at dette kan alle ta del i. Dette gir unge en følelse av å være like, mestre likt og ha en positiv opplevelse i et fellesskap. Elementer i musikken er viktig for utvikling av språk. Det å lære tekster og melodier styrker de delene av hjernen som også brukes til språk.

Marita Hansen Ansvarlig voksenleder


Ingen hendelser